Uw keuzes
MM Minimum
Deze minimum variant levert al een besparing op.
MM Medium
Met de medium variant loopt uw besparing op vergaderkosten flink op én het overleg wint aan kwaliteit.
MM Maximum
Met inzet van de maximum variant gaat uw organisatie voor het maximale, blijvende, rendement.


MeetingMateMedium

De rendementsverbetering van overleg zal uiteraard hoger uitvallen naar gelang men de vaardigheden van de medewerkers verhoogd door gerichte training op het gebied van vergadertechniek. De mediumvariant veronderstelt invoering van de MeetingMateMeter®(s) in combinatie met trainingen op het gebied van (werk-) overleg. Dit biedt een solide basis voor het optimaliseren van de positieve effecten van het gebruik van de MeetingMateMeter®(s). Besparingen op de directe vergaderkosten van tien tot veertien procent, ofwel ca. € 177.000,- in het geschetste voorbeeld, zijn op deze wijze haalbaar. En de kwaliteit verbetert.

Rekenvoorbeeld Meeting Mate Medium

Bij een werknemersbestand van 200 personen, zijn jaarlijks circa (200 x 205 x 8) = 328.000 uur beschikbaar.

Als wordt uitgegaan van recent onderzoek dat aangeeft dat gemiddeld 15 procent van de beschikbare tijd (sommigen minder, sommigen meer) wordt besteed aan vergaderen en het uurloon wordt gesteld op gemiddeld € 30,- inclusief werkgeversdeel, kost het vergaderen het bedrijf thans jaarlijks € 1.476.000,-.

Door het juist en consequent gebruik maken van de MeetingMateMeter®(s) in combinatie met trainingen op het gebied van (werk-) overleg, zal de besparing tien tot veertien procent kunnen bedragen, ofwel ca. € 177.000,- per jaar.
Klik hier voor meer informatie