Uw keuzes
MM Minimum
Deze minimum variant levert al een besparing op.
MM Medium
Met de medium variant loopt uw besparing op vergaderkosten flink op én het overleg wint aan kwaliteit.
MM Maximum
Met inzet van de maximum variant gaat uw organisatie voor het maximale, blijvende, rendement.


MeetingMateMinimum

Solitaire inzet van MeetingMateToolkit(s).

De MeetingMateToolkit bestaat uit een robuuste flightcase met een gepatenteerde MeetingMateMeter® (vergaderassistent). Dit is een speciaal ontworpen, digitale, klok met verrassende extra mogelijkheden. Uiteraard vergezeld van afstandsbediening, adapter en uitgekiende software.

In deze minimumvariant wordt uitgegaan van het zelfstandig implementeren door de werkorganisatie van de MeetingMateMeter®. Er worden weliswaar geen trainingen verzorgd voor medewerkers, noch een grondige analyse van het vergadergedrag en de heersende bedrijfscultuur op dit gebied uitgevoerd, maar besparingen zijn ook dan al mogelijk.


Rekenvoorbeeld MeetingMateMinimum

Bij een werknemersbestand van 200 personen, zijn jaarlijks circa (200 x 205 x 8) = 328.000 uur beschikbaar.

Als wordt uitgegaan van recent onderzoek dat aangeeft dat gemiddeld 15 procent van de beschikbare tijd (sommigen minder, sommigen meer) wordt besteed aan vergaderen en het uurloon wordt gesteld op gemiddeld € 30,- inclusief werkgeversdeel, kost het vergaderen het bedrijf thans jaarlijks € 1.476.000,-.

Door het juist en consequent gebruik maken van de MeetingMateMeter®(s), zal de besparing vijf tot zeven procent kunnen bedragen, ofwel ca. € 88.600,- per jaar.
Klik hier voor meer informatie