Uw keuzes
MM Minimum
Deze minimum variant levert al een besparing op.
MM Medium
Met de medium variant loopt uw besparing op vergaderkosten flink op ťn het overleg wint aan kwaliteit.
MM Maximum
Met inzet van de maximum variant gaat uw organisatie voor het maximale, blijvende, rendement.


Bundeling van kracht

Voor het behalen van een optimaal overleg resultaat, is MeetingMate een exclusieve samenwerking aangegaan met een gerenommeerd communicatie adviesbureau: Involve.

Involve is het enige adviesbureau in Nederland dat zich volledig richt op interne communicatie. Hun aanpak is gebaseerd op specifieke expertise, ervaring en eigen onderzoek en is altijd pragmatisch en realistisch. Vanuit deze visie is de samenwerking tussen Involve en MeetingMate ontstaan en is ook de Overleg-Organiser ontwikkeld. Een tool die organisaties helpt hun reguliere overleggen efficiŽnter, effectiever en energieker te maken.

Waarom de Overleg-Organiser
Involve en MeetingMate willen leidinggevenden, projectleiders maar ook secretaressen en andere medewerkers, kortom iedereen die veel vergadert, helpen om hun overleggen te verbeteren op de volgende drie punten:
ē EfficiŽntie
Besparing in tijd en geld.
ē Effectiviteit
Verbeteren inhoud van het overleg, interactie, kwaliteit van besluitvorming en output.
ē Energie
Motivatie vergroten van medewerkers tijdens en na het overleg, evenals trots zijn op overlegresultaten en het nakomen van de afspraken.

Daarnaast helpen we de overleggen beter aan te laten sluiten bij de bestaande communicatiestructuur (andere overleggen en communicatiemiddelen als nieuwsbrieven en intranet). Dit draagt bij aan het verder verbeteren van de interne (lijn)communicatie.

Vorm en inhoud
Involve en MeetingMate bieden een aanpak op maat die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk: de overleggen zelf. Dit heeft als voordelen dat het een minimale investering aan tijd kost, dat het concrete verbeteringen oplevert en direct aansluit bij uw specifieke situatie.

De aanpak bestaat uit drie onderdelen:
1. De Overleg-Scan:
Analyse en verbetering van het overleg aan de hand van onder meer: aanwezige overlegstukken, een audit bij een vergadering en persoonlijke interviews.
2. De Overleg-Kit:
Ondersteunende middelen voor effectief vergaderen zoals: checklists, templates voor verschillende vergaderdocumenten en fysieke hulpmiddelen zoals de gepatenteerde MeetingMateMeter©. Dit hulpmiddel maakt kosten van een overleg inzichtelijk in tijd en geld en bewaakt het vergaderproces. Daarnaast biedt het een schat aan gegevens, die zijn in te zetten als objectieve onderlegger tijdens het continue verbeterproces.
3. De Overleg-Coach:
VariŽrend van Coaching on the job van deelnemers, voorzitter of notulist tijdens de overleggen, een miniworkshop overlegvaardigheden, tot een uitgebreide training effectief overleggen.

Voor meer informatie
Kijkt u, ook voor andere ondersteunende tools voor communicatie, op: » Involve of » Overleg-Organiser