Actueel
Voor € 39.700.000,- vergadert jaarlijks uw gemeenteraad
Dat blijkt uit grootschalig onderzoek onder 3360 raadsleden.
» Klik hier
Artikel Kluwer vakblad
Grote besparingen door effectiever en efficiënter overleggen.
» Klik hier
Volkskrant
Interview Peter Beunk
» Klik hier
MeetingMate Test®

Test zelf de vergadercultuur in uw organisatie. Vergaderen en overleg zijn essentieel voor overleven in onze informatiemaatschappij. Maar kan het effectiever? Mag het soms een onsje minder? Een doelmatig overlegklimaat werkt inspirerend op medewerkers en bevordert de sfeer en de kwaliteit van het werk. Hoe zit dat in uw organisatie? Doe nu de MeetingMateTest® en beantwoord 15 vragen.

    Eens Neutraal Oneens
1 Investeringen worden goed tegen het licht gehouden voordat tot aankoop of lease wordt overgegaan. Ook vergaderingen zijn precies in kaart gebracht en worden regelmatig op nut, frequentie en deelnemers doorgelicht.
2 De voorzitter leidt de vergadering strak, remt twee-gesprekken af en nodigt minder assertieve deelnemers uit hun mening te geven.
3 Slechts zelden komt er een deelnemer te laat in de vergadering.
4 Alle deelnemers hebben de vergaderstukken vooraf goed doorgenomen en actiepunten afgewerkt waar mogelijk.
5 Iedereen krijgt precies die ruimte nodig voor een constructieve bijdrage aan de gedachtewisseling.
6 Tijdens de vergadering worden punten zorgvuldig afgehandeld, de besluitvorming is duidelijk en wordt gedragen.
7 Napraten door groepjes op de gang, over de vergadering, komt nauwelijks voor.
8 Voor het verbeteren van kennis en vaardigheden is een budget beschikbaar voor het trainen van medewerkers. Dit geldt ook voor vergadervoorzitters.
9 Agenda en vergaderstukken worden altijd tijdig en compleet verspreid.
10 De voorzitter heeft de vergadering goed voorbereid en heeft ‘de teugels’ duidelijk in handen.
11 Vergaderingen worden geruime tijd van te voren gepland, maar per keer wordt zorgvuldig afgewogen of deze vergadering wel strikt noodzakelijk is of dat op andere wijze informatie kan worden uitgewisseld.
12 Breedsprakige collega’s worden vriendelijk maar gedecideerd bij de les gehouden door de voorzitter.
13 Over het algemeen zijn onze medewerkers gemotiveerd en betrokken.
14 Leidinggevenden weten precies hoeveel kosten er gemoeid zijn met overleg en vergaderen.
15 Vergaderingen worden niet verstoord door binnenlopende directieleden, sms-jes of spoedtelefoontjes.