Actueel
Voor € 39.700.000,- vergadert jaarlijks uw gemeenteraad
Dat blijkt uit grootschalig onderzoek onder 3360 raadsleden.
» Klik hier
Artikel Kluwer vakblad
Grote besparingen door effectiever en efficiënter overleggen.
» Klik hier
Volkskrant
Interview Peter Beunk
» Klik hier
MeetingMate Toolkit

De MeetingMateMeter® (vergaderassistent) heeft een eigentijds design en is voorzien van een meerzijdige display. Bij aanvang van een vergadering kan het aantal deelnemers, het gemiddelde uurloon en eventuele bijkomende kosten (zaalhuur, kosten voorbereiding, notuleren en uitwerken, reistijd en -reiskosten etc.) worden ingevoerd. Doorlopend houdt de MeetingMateMeter® de verlopen tijd per onderdeel en de totale tijd ten opzichte van de geplande tijd bij en vermeldt de daarmee gemoeide kosten.

Deelnemers zijn zowel vooraf als tijdens het overleg bewust bezig met het rendement van overleg. Ook het fenomeen ‘rondvraag’ is terplekke variabel in tijd te begrenzen door een maximale tijd per persoon in te voeren. Dit, om te voorkomen dat onverwacht allerlei extra punten aan de vergadering worden toegevoegd. Verder biedt de MeetingMateMeter® de mogelijkheid om per vergadering of periode, per persoon (per afdeling, unit etc.) een evaluatierapport te genereren en te printen.

Naast de MeetingMateMeter®, bevat de MeetingMateToolkit een aantal handige MeetingMateTips in de vorm van handzame geplastificeerde kaarten, met daarop beknopt de aandachts- en leerpunten voor effectief vergaderen, voor zowel de voorzitter als de overige deelnemers.
Klik hier voor meer informatie